FlyCard – מצטרפים וטסים

Local

זה מטוס? זה ציפור? זה הקמפיין החדש לפלייקארד
מצטרפים חדשים לכרטיס האשראי פלייקארד זוכים בכרטיס טיסה במתנה. כן כן.
את ההטבה החלומית החלטנו להמחיש בצורה חלומית, בעזרת הפקת פוסט מדויקת.

Skip to content