שיכון ובינוי

Local

How do you tell a story of 100 years in 70 seconds?

Our new campaign for Shikun & Binui truly succeeds in depicting the company’s unique story.
A company that has been continuously operating for 100 years and that initiated, planned, and built the country even before it was established.
One that also today continues to lead in innovative projects throughout Israel.

We knew that it wasn’t enough to just understand this powerful story – we had to be moved by it, to connect with it.
So we launched a 360 campaign, in every possible media platform. Online, offline, billboards, everywhere.
We launched the campaign with a powerful commercial, one that connects the story of Shikun & Binui with that of the State of Israel. After all, just like our country, Shikun & Binui are here to stay.

 

שיכון ובינוי- ככה מציינים 100 שנה
שיכון ובינוי בונה את המדינה כבר 100 שנה. ידענו שלא מספיק רק להבין את הסיפור העוצמתי הזה, צריך להתרגש ממנו.
אז יצאנו לדרך בקמפיין 360, בכל מדיה אפשרית. אונליין, אופליין, שילוט ובכל מקום.
את המהלך השקנו בקול תרועה עם סרט פרסומת עוצמתי, כזה שמחבר את הסיפור של שיכון ובינוי עם זו של מדינת ישראל. אחרי הכל כמו המדינה שלנו, שיכון ובינוי כאן כדי להישאר.

Skip to content