אברה מנגיסטו – שוב הביתה

Peach אג׳נדות קמה במטרה להעלות לסדר היום הציבורי קולות שלא מקבלים את תשומת הלב הציבורית והתקשורתית בישראל. אברה מנגיסטו- אזרח לוקה בנפשו, יושב כבר 6 שנים בעזה, מוחזק בידי החמאס, ונשכח מלב הציבור הישראלי .
אנחנו, כחברת תוכן שמקדמת אג'נדות שמנו לעצמנו יעד, להחזירו למרכז השיח הישראלי במטרה להעיר את הציבור מהאדישות.